• Coronaregels De Esch

   

  Algemeen

  • Wij volgen de richtlijnen NOC-NSF, KNVB die op de richtlijnen van het RIVM zijn gebaseerd.
  • De maatregelen die door de Veiligheidsregio Twente worden gecommuniceerd zijn leidend
  • De regels gelden in principe tot wijziging van de situatie.
  • Er mogen maximaal 250 bezoekers komen; spelers en begeleiding uitgezonderd
  • Op verschillende plekken zijn er borden waarop de regels voor ons sportpark worden getoond.
  • Voor iedere bezoeker van 18 jaar en ouder geldt een afstand van 1.5 meter
  • Iedereen dient een eigen bidon mee te nemen. Geen gezamenlijke bidons tijdens de trainingen en wedstrijden.
  • Iedereen dient zich aan de regels te houden
  • Iedereen dient zich aan de aanwijzingen van de coördinatoren te houden.
  • Overtreding van de regels kan leiden tot het ontzeggen van de toegang tot ons sportpark

   

  Spelers t/m 17 jaar 

  • Er gelden geen beperkingen tot het gebruik van kleedkamers en douches
  • Douches en kleedkamers zijn beschikbaar tijdens thuiswedstrijden
  • Bij gebrek aan kleedruimte wordt mogelijk overgegaan tot thuis omkleden en thuis douchen.
  • Voor teams met een mix van 17- en 18-jarigen gelden de regels voor 18 jaar en ouder.

   

  Leiders en trainers voor teams onder 18 jaar 

  • Er mogen geen leiders of trainers in de kleedkamers of douches komen
  • Geen handen schudden tijdens de wedstrijden
  • Houd 1.5 meter afstand tot de spelers tijdens trainingen en wedstrijden
  • Voor onze tegenstanders is kleed- en doucheruimte beschikbaar
  • Afzonderlijke communicatie naar onze tegenstanders zal worden verzorgd vanuit het Wedstrijdsecretariaat

   

  Spelers, leiders en trainers 18 jaar en ouder

  • Thuis spelende teams thuis omkleden als er is geen omkleedruimte beschikbaar is.
  • Na de wedstrijd is er een kleedkamer met douches per team beschikbaar
  • Hier geldt de 1.5 meter afstand tot elkaar (wordt aangegeven). Er mogen maximaal 6 personen in de kleedkamer.
  • Maximaal 2 personen in de doucheruimte.
  • Iedereen van 18 jaar of ouder dient een mondkapje te dragen tijdens het vervoer naar uitwedstrijden, zeker  als de chauffeur dit eist. Voor vervoer in busjes of bus geldt ook het verplicht dragen van een mondkapje tijdens de reis

   

  Bezoekende teams 

  • Het is raadzaam voor bezoekende teams om omgekleed te arriveren.
  • Douches en kleedruimtes zijn zeker beschikbaar na de wedstrijd
  • Maximaal 2 personen in de doucheruimte
  • In de kleedkamer is plaats voor maximaal 6 personen tegelijk. 

   

  Ouders, begeleiders en bezoekers 

  • Het bezoeken van wedstrijden is toegestaan mits er 1.5 meter afstand wordt gehouden van elkaar. Dit geldt voor iedereen.
  • Het is niet toegestaan de kleedkamer of douche binnen te gaan
  • Langs het hoofdveld en het kunstgrasveld zijn om 1.5 meter ‘stickers’ geplakt op de omrastering om de verplichte afstand aan te geven 

   

  Dug-outs 

  • Binnen de dug-out geldt de 1.5 meter regel voor personen van 18 jaar of ouder
  • Er worden extra stoelen geplaatst waardoor iedereen kan zitten 

   

  Hoofdveld

  • Er geldt een maximumaantal toeschouwers van 210
  • Spelers, begeleiding vallen hierbuiten